Het prijsplafond op de jaarnota, zo werkt ‘t

Elk jaar ontvangt u uw jaarnota. Hierop ziet u hoeveel energie u in het afgelopen jaar heeft verbruikt. In 2023 geldt er een prijsplafond en dit wordt verrekend op uw jaarnota. Maar, hoe werkt dit nou precies en hoe wordt ‘t berekend? Op deze pagina leest u er meer over.

Het prijsplafond

In 2023 geldt er een prijsplafond voor energie. Het prijsplafond is een maximumtarief voor energie.

Als het tijd is voor uw jaarnota kijken we hoeveel energie u vanaf 1 januari 2023 tot dat moment heeft verbruikt, en of dit onder of boven het verbruiksplafond van die periode ligt. Zijn de tarieven die in die periode bij uw energiecontract horen hoger dan de prijsplafond tarieven? Dan betaalt u tot het verbruiksplafond de lagere prijsplafond tarieven. Heeft u meer verbruikt, dan betaalt u daarvoor de tarieven van uw energiecontract.

 

Het prijsplafond en de jaarnota

Het prijsplafond wordt als korting op uw jaarnota verrekend. Dit leggen we graag aan u uit.

Verbruiksplafond per dag

Het totale verbruiksplafond voor 2023 is 2.900 kWh stroom en 1.200 m3 gas. Aangezien de jaarnota in de meeste gevallen in de loop van het jaar komt, heeft de overheid de hoogte van het verbruiksplafond ook per dag vastgesteld. Daarbij is er rekening mee gehouden dat u in de winter meer energie verbruikt dan in de zomer.

 

Korting op uw jaarnota in 2023 én in 2024

Stel uw jaarnota komt op 1 april 2023 en de tarieven die in 2023 bij uw energiecontract horen zijn hoger dan de prijsplafond tarieven. Dat ziet u op uw jaarnota in 2023 bij 'De berekening van uw nota in detail':

  • Uw verbruik van het voorgaande jaar met de tarieven die bij uw energiecontract horen. Uw tarieven kunnen meerdere keren per jaar veranderen. U ziet dan op de jaarnota per periode het tarief dat op dat moment van toepassing was.
  • Het verbruiksplafond van 1 januari 2023 tot 1 april 2023 met daarbij de prijsplafond korting. Deze korting is het verschil tussen de prijsplafond tarieven en de hogere tarieven die bij uw energiecontract horen. Heeft u gedurende 2023 nieuwe tarieven gekregen, dan is dat hierin meegenomen.

Op uw volgende jaarnota ziet u het verbruiksplafond van 1 april 2023 tot en met 31 december 2023. Met natuurlijk de bijbehorende prijsplafond korting.

 

Rekenvoorbeeld voor gas


U ontvangt op 1 april 2023 uw jaarnota. En u heeft tot uw jaarnota 1 keer nieuwe tarieven gekregen die op 1 februari 2023 zijn ingegaan

1. We berekenen eerst uw totale verbruik en kosten in 2023 zónder prijsplafond korting:

Januari
Verbruik: 250 m3
Tarief: € 3 per m3
Kosten: 250 m3 x € 3 = € 750

Februari en maart
Verbruik: 325 m3
Tarief: € 2,50 per m3
Kosten: 325 m3 x € 2,50 = € 812,50

Totale verbruik: 250 m3 + 325 m3 = 575 m3
Totale kosten: € 750 + € 812,50 = € 1.562,50

 

 

2. Daarna berekenen we uw gemiddelde tarief:

De maanden tot aan uw jaarnota mag u met elkaar compenseren. Daarom berekenen we uw gemiddelde tarief. Dit zijn de totale kosten in 2023 gedeeld door het totale verbruik in 2023 (tot aan uw jaarnota).

Januari t/m maart
Totale kosten: € 1.562,50
Totale verbruik: 575 m3

€ 1.562,50 / 575 m3 = € 2,72 per m3

 

 

3. Daarna berekenen we de prijsplafond korting per m3:

Hiervoor trekken we het prijsplafond tarief af van het gemiddelde tarief:

Januari t/m maart
Gemiddeld tarief: € 2,72
Prijsplafond tarief: € 1,45

€ 2,72 - € 1,45 = € 1,27 per m3

Deze korting ontvangt u tot een verbruik van 568 m3. Dit is uw verbruiksplafond voor jan t/m mrt. Over de resterende 7 m3 wordt geen korting berekend.

 

 

4. Daarna berekenen we de totale prijsplafond korting:


Hiervoor trekken we het prijsplafond tarief af van uw gemiddelde tarief:

Januari t/m maart
Verbruiksplafond: 568 m3
Prijsplafond korting: € 1,27

568 m3 x € 1,27 = € 721,36

 

 

5. En dan berekenen we uw totale kosten in 2023 mét prijsplafond korting:

Januari t/m maart
Totale kosten: € 1.562,50
Prijsplafond korting: € 721,36

€ 1.562,50 - € 721,36 = € 841,14

 

 

Goed om te weten: van 1 apr t/m 31 dec 2023 kunt u nog 632 m3 gas verbruiken tegen het prijsplafond tarief. Het maakt daarbij niet uit hoe hoog het verbruik was vóór de jaarnota.