Terugleveren en salderen

Als u zelf zonne- of andere stroom opwekt en verbruikt, heeft u minder stroom van WoonEnergie nodig. Ieder jaar verrekenen we op jaarbasis op uw jaarnota het verschil tussen wat u van ons afneemt en wat u aan het net heeft teruggeleverd. Levert u meer terug dan u verbruikt, dan krijgt u hiervoor een terugleververgoeding.

Stroom terugleveren: wat heeft u nodig?

Als u zonnepanelen heeft en meer opwekt dan u zelf direct verbruikt, kunt u stroom terugleveren aan het energienet. U heeft hiervoor een meter nodig die de teruggeleverde stroom registreert (als u twijfelt of uw meter hiervoor geschikt is, neem dan contact op met uw netbeheerder). Én u moet uw netbeheerder op de hoogte stellen. Dat doet u door uw zonnepanelen aan te melden op Energieleveren.nl.

Eerst even aanmelden

Als u zelf energie opwekt, moet u zich altijd aanmelden op Energieleveren.nl. Zodra uw aanmelding is verwerkt, kunt u energie terugleveren en registreert uw netbeheerder de stroom die u teruglevert aan het stroomnet. Dit noemen we teruglevering. De netbeheerder stuurt uw meterstanden vervolgens naar ons, zodat wij precies weten hoeveel energie u teruglevert. Wij verrekenen dit op jaarbasis op uw jaarnota.

  • Verhuist u naar een woning waar al zonnepanelen op het dak liggen, meld u dan ook aan, voor het geval dat niet eerder is gebeurd.
  • U heeft geen speciaal contract nodig voor teruglevering; het kan aan elk bestaand of nieuw contract gekoppeld worden.

 

Wat is salderen?

Met zonnepanelen kunt u de opgewekte stroom aftrekken van de stroom die u van ons verbruikt voor uw eigen verbruik. Dat heet salderen.

Hoe werkt salderen?

Met zonnepanelen wekt u zelf energie op. Vaak is dit meer dan u zelf direct kunt verbruiken. De overtollige energie wordt dan teruggeleverd aan het openbare stroomnet. Dus in plaats van dat u energie afneemt, voegt u energie toe aan het netwerk. In ruil daarvoor wordt die teruggeleverde stroom aan het einde van het jaar afgetrokken van de energie die WoonEnergie u heeft geleverd. Dit '1 op 1 wegstrepen' van wat u opwekt tegenover wat u teruglevert, heet salderen.

Goed om te weten: de overheid is van plan de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2025. Volgens het nieuwe plan mag u vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2031 kunt u niet meer salderen. U krijgt dan een vergoeding voor elke kWh stroom die u ongesaldeerd aan het net levert.

 

Terugleveren

Als u in een jaar meer kWh teruglevert dan u verbruikt, noemen we dat 'een overschot aan teruglevering'. Voor dit overschot krijgt u van ons een terugleververgoeding. Hier zit geen btw, energiebelasting en opslag duurzame energie bij. Op uw jaarnota kunt u dit allemaal terugzien. Heeft u een overschot aan teruglevering? Dan ziet u een negatief saldo op uw jaarnota en krijgt u geld van ons terug.

Goed om te weten: van 1 juli 2022 t/m 31 december 2022 gold een verlaagd btw-tarief van 9% op energie (stroom en gas). Dit wordt automatisch doorberekend en verrekend op uw jaarnota.

 

Bekijk uw teruglevering in Mijn WoonEnergie

Heeft u zonnepanelen? Dan kunt u in Mijn WoonEnergie precies zien hoeveel energie u teruglevert aan het energienet.

 

Veelgestelde vragen

In een aparte e-mail hebben we al onze klanten geïnformeerd per welke datum de aangepaste terugleververgoeding ingaat. Voor nieuwe stroomcontracten gaat deze gelijk in.

Heeft u een contract met vaste prijs? Dan geldt de bij aanvang van dit vaste contract afgesproken vergoeding tot aan het einde van de vaste looptijd van het contract. Daarna geldt een terugleververgoeding van € 0,09 per kWh (excl. overheidsheffingen en btw).

Stel u heeft zoveel zonnepanelen dat u zelf 4.000 kWh opwekt per jaar. En u verbruikt maar 3.000 kWh per jaar. Dan levert u 1.000 kWh terug aan het stroomnet. Voor deze 1.000 kWh krijgt u van ons een terugleververgoeding.

Stel u wekt met uw eigen zonnepanelen 3.000 kWh op per jaar. En u verbruikt 4.000 kWh per. Dan saldeert u tot 3.000 kWh. Voor de 1.000 kWh die we u nog leveren vanuit het stroomnet betaalt u dan nog het stroomtarief dat we hebben afgesproken in uw contract.

Heeft u een vast contract? Dan is uw terugleververgoeding gelijk aan het enkeltarief (excl. overheidsheffingen en btw), zoals afgesproken in uw contract. Dit geldt tot aan het einde van de vaste looptijd van uw vaste contract. Is uw enkeltarief lager dan € 0,09, dan zorgen we dat uw terugleververgoeding vanaf 12 september 2022 verhoogd wordt naar € 0,09 per kWh.

Steeds meer bedrijven en huishoudens hebben zonnepanelen. Schijnt de zon, dan is het aanbod van stroom steeds vaker groter dan de vraag naar stroom. Hierdoor dalen de stroomprijzen op een zonnige dag geregeld richting nul, of zelfs daaronder. Voor ons betekent dit dat we voor deze teruggeleverde stroom geen vergoeding krijgen of zelfs moeten betalen. Terwijl we alle klanten die terugleveren wel een terugleververgoeding moeten betalen.

De kosten die we daardoor maken, berekenen we door in onze leveringstarieven voor alle klanten. Dat betekent dat klanten zonder zonnepanelen eigenlijk 'meebetalen' aan de terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen. Natuurlijk willen we ook klanten die geen zonnepanelen hebben een eerlijke prijs blijven bieden. Daarom hebben we de terugleververgoeding aangepast.